Çok Zengin Olma Duası

Zengin Olmak için Dua

Niyetlenip hayırlı Rızık isteyerek zengin olmak, kendisine bahşedileni kesinlikle haramda kullanmamak niyetinde olanların bu yöntemi uygulamasını önemle tavsiye edilir. Pek çok sayıda defalarca yapılmış olan bu tavsiyeler elhemdulilleh kısa zamanda etkisi görülmüştür. İnanarak ve kalpten okunmalıdır.

İhya'da zikredildiğine göre, Cumadan sonra şu duayı okumak müstehaptır. Bu duayı en az üç, ortası beş, yedi, onbir kere okunabilir. Eğer Allah'u Teâla'ya münacatın halavetini (yalvarmanın tadını) bulursa, daha fazla okunmasında da beis yoktur.

Meyaşıhtan basızı bu duayı etmiş kere okuyanın kısa zamanda zengin olacağını nakletmişlerdir.

Ulemadan bazısı da Cuma'dan sonra şu duayı yapan bir kişinin bir daha ki Cuma'ya kadar kılmış olduğu her

farzın arkasında bu duaya devam ederse, bir daha ki Cuma'ya kaar mutlaka zengin olacağını zikretmişlerdir. Bütün bunlar tadik, itikad (inanmak), ihlas, (Allah için yapmak) ve iyi niyete bağlıdır.

yazışmalı bir köle Hz. Ali (r.a. kv)'a gelerek, ağası ile anlaşmış olduğu parayı ödemekten acil kaldığını arz ettiğinde, Hz. Ali (R.a. kv.) ona:

"Rasulullah (s.a.v.)'in bana çğrettiği bir takım kelimleri sana öğreteyim mi? üzerinde Uhud dağı kadar Borç olsa da elbette bu kelimeler sayesinde, Allah'u Teâlâ onları sana ödettirir" buyurmuş ve sonra bu duayı ona öğretmiştir. ( Tirmizi, Deavat: 111: İthaf:3/271)

İşte O Dua

Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.
Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Anlamı:

"Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine ait olan, Ey yoktan yaratan ve tekrar iade edecek olan, ey çok acıyan ve (dostlarını) çok seven Allah'ım! Beni, helalinle haramından ve fazl-u kereminle, senden başkaların(a muhtaç olmam)dan müstağnî kıl!"

Ayrıca;
"Yâ Mâlik'el-Mülk" ism-i celiline devam edenler fakirlikten kurtulur. İkiyüzer defa okuyanlar herkes tarafından dinlenir.

"Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn" Bu zikri gündüz yüz defa okuyanların rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halas olur.

"Hasbiyallahu, la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym." Her muradın halli için sabah ve Akşam yedişer defa okunur. Ayrıca karı-koca arasında Huzur olması için de okunur.

Vakıa Sûresinin Fazileti ve esrarı hakkında Sevgili Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki;

"Her gece Sure-i Vakıa'yı okuyan kimse ebediyyen fukaralık görmez. Gündüzleri de okuyanı Allah (c.c) hiç kimseye muhtaç etmez."

"Her gece Sures-i Vâkıa'yı okuyan fakirlik görmez. Sure-i Vakıa zenginlerin suresidir. Onu okuyunuz ve evladlarınıza da öğretiniz."

"Sure-i Vakıa zenginlerin suresidir. (yani bu sure-i celileyi okuyan maddi ve manevi terakki eder ve fakirlikten kurtulur) O'nu kadınlarınıza da öğretiniz."

Bu sureyi okumaya devam eden kimse fakirlikten emin olur. Dünya kendiliğinden ayağına gelir.

Abdestli olarak her gün sabah akşam ayrı ayrı iki defa bu sureyi okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca hiç bir tehlike yüzü de görmez.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Çok Zengin Olma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları